เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีงานศิลปะของฉันได้รับเลือกสำหรับการออกแบบโปสเตอร์และจุลสารสำหรับการประชุมสามัญของสมาคมอายุรศาสตร์ความงามของญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 ความงามจากภายในนำไปสู่จักรวาล งานศิลปะยุคใหม่ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและเทคโนโลยีออพติคอล การนัดหมายนี้เป็นไปตามคำแนะนำของนายแพทย์อากิระ อาโอกิ ประธานสมาคมอายุรศาสตร์ความงามแห่งญี่ปุ่น ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ เราจะทำงานหนักต่อไปทุกวันเพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ขอบคุณ