เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีวันนี้เราได้รับเชิญจากบริษัท โมชิดะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ให้ความรู้แก่พนักงาน ภายใต้ชื่อ [สถานะปัจจุบันของการใช้เครื่องสำอางในเวชศาสตร์ความงาม] คลินิกของเราให้ข้อมูลหลักการของเลเซอร์ ระบบ การรักษาที่เกิดขึ้นจริง และความสำคัญของส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ใช้ในการดูแลก่อนและหลังการรักษาด้วยเลเซอร์แก่บุคคลทั่วไป บริษัท และผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เรายังพยายามให้ความรู้แก่แพทย์อีกด้วย