เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีโปรดติดต่อเราสำหรับกลิ่นตัว, เหงื่อออกมาก, กลิ่นตัว, ชิชิกะ, กลิ่นตัวของเด็ก ฯลฯ
อยู่ระหว่างการตรวจรักแร้ฟรี!
กรุณามาเยี่ยมชมเรา
ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยของเราเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นี่