เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีที่โรงพยาบาลของเราเราใช้ 4 วิธีดังต่อไปนี้: ได้แก่ วิธี EL (วิธีอิเล็กโทรไลซิส), HIFU (วิธีอัลตราซาวนด์ที่เน้นความเข้มข้นสูง), การฉีดยาลดเหงื่อ และครีมรักแร้