เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีสวัสดีปีใหม่! ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณในปีนี้ ปีนี้ฉันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมอายุรศาสตร์เครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่น อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Juntendo ในฐานะผู้อำนวยการสมาคมโรคปอดแห่งประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้อำนวยการ Advanced Medical Science Wellness Academy ในฐานะผู้อำนวยการของ Sakae Clinic ฉันจะอุทิศตนเพื่อสนับสนุนการแพทย์ด้านความงามและการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน